Txakras

Els txakras són els centres d’energia per on flueix el prana, l’energia […]