Normativa del centre

Aquí teniu algunes normes pel bon funcionament del centre:

Com heu de venir a classe

 • Porta roba còmoda i una tovallola petita. No utilitzem sabates ni mitjons, però pots portar un jersei per a la relaxació final.
 • És recomanable no menjar durant les dues hores prèvies a la sessió.
 • Abans de començar la sessió, avisa de qualsevol dolència o lesió que tinguis. (En el cas de les dones, aviseu també els dies que tingueu la menstruació).

Abans de la classe

 • Deixa les sabates al moble de l’entrada del centre. Les bosses i jaquetes es deixaran al vestuari.
 • Els telèfons romandran apagats o en mode avió (o a casa).
 • Si vols portar el teu propi material de ioga, ets lliure de portar-lo.
 • Si arribes tard, intenta fer el mínim soroll possible per no interrompre la sessió.
 • Degut a la situació actual, tothom ha de portar el seu propi material per a la pràctica.

Durant la classe

 • No mengis xiclet durant la sessió.
 • Agafa el material que necessitis per a la sessió, i torna’l a col·locar una vegada aquesta finalitzi. Hi ha tovalloles i líquid desinfectant per a netejar els mats (tant el teu com els del centre).

Condicions econòmiques

 • El pagament es realitzarà en efectiu entre l’1 i el 5 de cada mes.
 • No assistir a les classes no eximeix del pagament.
 • Recuperació de classes: si has de recuperar una classe, s’haurà de fer dins del mateix mes, no es poden recuperar classes de mesos anteriors.
 • Les baixes s’han de notificar abans del dia 25 del mes anterior a la baixa.
 • No hi ha quota de matrícula, però tampoc sessions gratuïtes de prova. Si comences a venir a mig mes, es cobrarà la part proporcional del mes, sempre i quan continuïs el mes següent.